اصول تعلیم و تربیت اسلامی و طبقه بندی هدف های آموزشی از دیدگاه بلوم

9.900 تومان

اصول تعلیم و تربیت اسلامی و طبقه بندی هدف های آموزشی از دیدگاه بلوم

توضیحات

خرید اصول تعلیم و تربیت اسلامی و طبقه بندی هدف های آموزشی از دیدگاه بلوم دانلود

اصول تعلیم و تربیت اسلامی و طبقه بندی هدف های آموزشی از دیدگاه بلوممقدمهاصول تعلیم و تربیت، از مهمترین مؤلفه ها در دانش تعلیم و تربیت به شمار می رود. در فلسفه ی تعلیم و تربیت، می توان درباره ی تعریف اصول، استنتاج آنها از مبانی تعلیم و تربیت و ارتباط اصول با سایر مؤلفه های تعلیم و تربیت سخن گفت. برای دست یابی به اهداف گوناگون در تعلیم و تربیت اسلامی، چه باید کرد؟ روشن است که اهداف یاد شده، طیف وسیعی را تشکیل می دهند و نشان نمی دهند که در هر شرایط خاص، کدام اهداف را باید ترجیح دهیم، از کجا آغاز کنیم و چگونه به آن اهداف دست یابیم. در واقع گرچه مباحث پیشین برای پی ریزی نظامی از تعلیم و تربیت اسلامی لازم اند، اما به تنهایی کافی نیستند. حتی با دانستن ساحت ها، مراحل، عوامل و موانع و نیز روش های قابل استفاده در تعلیم و تربیت اسلامی، نمی توان پاسخ پرسش فوق را یافت. ما علاوه بر دانستن همه ی عناصر و مؤلفه های دیگر، نیازمند راهنمای عمل نیز هستیم؛ یعنی این که بدانیم برای رسیدن به اهداف چگونه باید عمل کنیم. اصول تعلیم و تربیت که در واقع نقش راهنمای عمل را ایفا می کنند، این نیاز را برآورده می کنند.

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

122 کیلوبایت

تعداد صفحات

13

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc